برچسب: بازرگانی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

آپدیت نرم افزار بازرگانی

آخرین آپدیت سیستم نرم افزاری بازرگانی ۷ آذر ۱۴۰۲ می باشد. تغییرات : رفع باگ ها و بهبود عملکرد نرم افزار اضافه کردن ماژول ارتباط با سامانه مودیان اضافه کردن ماژول ارتباط با کالابرگ