برچسب: سپندیار سیستم

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

سامانه مودیان

🖥 از آنجا که ارسال اطلاعات شرکت ها به سامانه مودیان باید الزاما توسط نرم افزار یا شرکت های معتمد صورت گیردشرکت سپهریار سیستم جهت رفاه حال مشتریان عزیز امکان ارسال فاکتور ها را از طریق نرم افزار فراهم نموده جهت دریافت با شماره زیر تماس حاصل فرمایید ۰۳۵۹۱۰۰۵۵۲۱📞

استاندارد

آپدیت نرم افزار بازرگانی

آخرین آپدیت سیستم نرم افزاری بازرگانی ۷ آذر ۱۴۰۲ می باشد. تغییرات : رفع باگ ها و بهبود عملکرد نرم افزار اضافه کردن ماژول ارتباط با سامانه مودیان اضافه کردن ماژول ارتباط با کالابرگ