اعضای تیم قدرتمند سپهریار سیستم

سعید توکلی

سعید توکلی

رئیس هیئت مدیره
امیر ساکت یزدی

امیر ساکت یزدی

مدیر عامل و سرپرست تیم برنامه نویسی
مهدی صباغ نژاد

مهدی صباغ نژاد

مسئول دیجیتال مارکتینگ و توسعه وب
محمد صباغ نژاد

محمد صباغ نژاد

مسئول طراحی گرافیک و توسعه وب
علی ایمانی

علی ایمانی

برنامه نویس و توسعه دهنده
علی نیک پور

علی نیک پور

برنامه نویس و توسعه دهنده
شهاب الهام بخش

شهاب الهام بخش

برنامه نویس اندروید و وب
سینا بیگی راد

سینا بیگی راد

کارشناس پشتیبانی نرم افزار
کوثر احمدی

کوثر احمدی

مسئول امور مالی
الهام آسایش

الهام آسایش

مدیر داخلی
هانیه سمیع پور

هانیه سمیع پور

مسئول امور اداری